.

פעילי שלום

 Rana Choir, Beer Sheva, 2017
Rana Choir, Beer Sheva, 2017

 Parents Circle, Beit Jala, 2017
Parents Circle, Beit Jala, 2017

 Parents Circle, Beit Jala, 2017
Parents Circle, Beit Jala, 2017

 Machsom Watch, Checkpoint Qalandia, 2017
Machsom Watch, Checkpoint Qalandia, 2017

 Parents Circle, Beit Jala, 2017
Parents Circle, Beit Jala, 2017

 Parents Circle, Beit Jala, 2017
Parents Circle, Beit Jala, 2017

 Parents Circle, Beit Jala, 2017
Parents Circle, Beit Jala, 2017

 Parents Circle, Beit Jala, 2017
Parents Circle, Beit Jala, 2017

 Parents Circle, Beit Jala, 2017
Parents Circle, Beit Jala, 2017

 Machsom Watch, Checkpoint Qalandia, 2017
Machsom Watch, Checkpoint Qalandia, 2017

 Parents Circle, Beit Jala, 2017
Parents Circle, Beit Jala, 2017

 Machsom Watch, Checkpoint Qalandia, 2017
Machsom Watch, Checkpoint Qalandia, 2017

 Machsom Watch, Checkpoint Qalandia, 2017
Machsom Watch, Checkpoint Qalandia, 2017

 Machsom Watch, Checkpoint Qalandia, 2017
Machsom Watch, Checkpoint Qalandia, 2017

 Machsom Watch, Checkpoint Qalandia, 2017
Machsom Watch, Checkpoint Qalandia, 2017

 Agoudat HaKfarim, Toubia, 2017
Agoudat HaKfarim, Toubia, 2017

 Machsom Watch, Checkpoint Qalandia, 2017
Machsom Watch, Checkpoint Qalandia, 2017

 Agoudat HaKfarim, Toubia, 2017
Agoudat HaKfarim, Toubia, 2017

 Agoudat HaKfarim, Toubia, 2017
Agoudat HaKfarim, Toubia, 2017

 Agoudat HaKfarim, Toubia, 2017
Agoudat HaKfarim, Toubia, 2017

 Parents Circle, Beit Jala, 2017
Parents Circle, Beit Jala, 2017

 Rana Choir, Beer Sheva, 2017
Rana Choir, Beer Sheva, 2017